Skip Navigation

Hlučínští hraničáři

Eduard Stehlík
Hlučínští hraničáři
Jedná se o nejnovější publikaci z knižní tvorby PhDr. Eduarda Stehlíka. Byla zpracována v souvislosti se slavnostním propůjčením bojového praporu 157. záchrannému praporu, který jej převzal 26. října 2006 na náměstí v Hlučíně. Tato současná jednotka Armády České republiky je dnes umístěna v bývalých kasárnách hraničářského pluku 4. Na šestnácti stránkách, které obsahují z větší části text, je rozmístěno na sedmadvacet dobových snímků, které zachycují jednak systém bývalého československého opevnění, které tento hraničářský pluk 4 obsazoval, ale fotografie dokumentující život a osobnosti této výjimečné pevnostní jednotky. Publikace je neprodejná, NELZE JI OBJEDNAT !!
0.00 Kč

Hraničáři na Dunaji

Eduard Stehlík | Martin Vaňourek
Hraničáři na Dunaji
Již z názvu této publikace je zřejmé, že se ve vzpomínkách na rok 1938 nebudeme věnovat příhraničním horám tehdejší republiky, ale břehu mohutného Dunaje nedaleko Komárna. Své vzpomínky zde zanechali pouze dva muži a právem lze říci, že ti nejpovolanější. Poručík stavební služby Ing. Josef Hofman, který zde asistoval při výstavbě těžkého opevnění a poručík pěchoty Bohumír Oliva, který byl určen velitelem těchto objektů bránící přístup ke Komárnu. Publikace přináší unikátní dobové fotografie tamních pěchotních srubů, které zde již prakticky neexistují a právě díky těmto dvěma důstojníkům se můžeme pomyslně vrátit na břeh Dunaje roku 1938 kde v dnešních místech stojí již jen protipovodňové hráze. Publikace již není k dispozici.
0.00 Kč

Hraničáři od Adamovy hory

Eduard Stehlík | Martin Vaňourek
Hraničáři od Adamovy hory
Již sedmé pokračování edice vzpomínek nás tentokrát zavádí do míst, jehož středem je dělostřelecká tvrz Adam v Orlických horách. Publikace zahrnuje na více než 121 stranách textu vzpomínky bývalých hraničářů jmenované tvrze, ale i 3./19. a 4./19. hraničářské roty. Kniha je doplněna rovněž bohatou fotografickou přílohou, která obsahuje 229 dobových fotografií, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé. Kniha obsahuje také technické výkresy všech objektů v popisovaném úseku a do rozsahu je kniha téměř totožná s titulem "Zapomenutí hraničáři", který přišel na knižní trh v roce 2002. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Hraničáři od Hlučína

Martin Vaňourek
Hraničáři od Hlučína
Tento čtvrtý titul vzpomínkové edice je věnován prvnímu postavenému hraničářskému pluku 4 jehož velitelství bylo v Hlučíně a obsazoval pak těžké opevnění od Bohumína přes Smolkov až k Jamnici západně za Opavou. Celkem čtyřiadvacet pamětníků zde postupně skládá své vzpomínky na slávu, ale i konec této elitní jednotky, která v září 1938 jako jediná z hraničářských pluků dostala i svůj plukovní prapor. Obsahem publikace je i složení pluku včetně určení velitelů všech těžkých objektů, které tato jednotka obsazovala k obraně. Obrazová příloha, která je uložena ve středu publikace dokumentuje nejen slavnostní "svěcení" plukovního praporu v září 1938 včetně praporu, ale i dobové pohledy na vybrané pevnostní objekty, které dnes mají již jen málo společné se stavem, jaký měly na podzim 1938.Publikace není k dispozici
0.00 Kč

Hraničáři od Zbečníku

Martin Vaňourek
Hraničáři od Zbečníku
V pořadí další publikace z edice vzpomínek bývalých obránců hranic, která se tentokrát věnuje oblasti kolem Zbečníku a Červeného Kostelce. Kniha je doplněna více než 140 fotografiemi, téměř třiceti výkresy objektů těžkého opevnění, životopisy důstojnického sboru strážního praporu VIII a vzpomínkami řady pamětníků.Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |