Skip Navigation

Hraničáři tvrze Bouda vzpomínají

Martin Vaňourek
Hraničáři tvrze Bouda vzpomínají
Publikace je věnovaná formou vzpomínek bývalých příslušníků V./19.hraničářského praporu, kteří představovali částečnou osádku dělostřelecké tvrze Bouda nedaleko Suchého vrchu v Orlických horách. Svými vzpomínkami se vracejí do roku 1938, který prožili jako obránci této dělostřelecké tvrze. Brožura je doplněna jmenovitým seznamen osádky s rozdělením na jednotlivé sruby, životopisy důstojníků a fotografie.
0.00 Kč

Kapitán Rudolf Krzák

Martin Vaňourek
Kapitán Rudolf Krzák
Generálmajor Rudolf Severín Krzák patří k osobnostem našeho výsadkového vojska, který se jako jeden z mála dožil listopadu 1989. Publikace je svým obsahem takové shrnutí jeho životního osudu, doplněné o řadu doposud nepublikovaných fotografií. Publikaci lze objednat na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Kožušany - Tážaly v letech okupace 1939-1945

Martin Vaňourek
Kožušany - Tážaly v letech okupace 1939-1945
Publikace vyšla při příležitosti 70.výročí připomínající si osvobození Československa a událostí spojené s obcí Kožušany a Tážaly. Kniha si připomíná tragické osudy tamních obyvatel, s ohledem na vojenské osobnosti rtm. Metoděje Lužného, plk.gšt. Františka Krátkého a por. Jaroslava Souška. Dále pak smrt nevinných žen z těchto obcí na konci války, v neposlední řadě zavraždění čtrnácti zdejších mladých mužů 3.května 1945 na fortu XIII. Kniha je doplněna dodovými fotografiemi a vyšla nákladem obecního úřadu Kožušany-Tážaly, kde ji lze také zakoupit.
0.00 Kč

LIDICE, příběh české vsi

Eduard Stehlík
LIDICE, příběh české vsi
Příběh malebné české vsi ležící nedaleko Kladna západně od hlavního města Prahy. Nebýt hrůzného zločinu, který na ní a jejích obyvatelích spáchali 10. června 1942 nacisté, žila by svým vlastním životem a běžnými každodenními starostmi až do dnešních dnů. Kniha dokumentuje nejen období před okupací Československa v březnu 1939, ale i způsob vypálení a likvidace obce. Všímá si období obnovy zničené vesnice po skončení války, ale i léta komunistické vlády během níž fakta a skutečnosti byly zastíněny nesmyslnou ideologií. Svoji kapitolu má v obsahu i znovuzrození po roku 1989, které nebylo sice snadné, ale přesto se obec dočkala skutečné úcty a připomenutí. To vše autor knihy, PhDr. Eduard Stehlík zahrnul do knihy LIDICE, příběh české vsi.
0.00 Kč

Lexikon tvrzí čs. opevnění z let 1935 – 1938

Eduard Stehlík
Lexikon tvrzí čs. opevnění z let 1935 – 1938
Publikace popisuje vyčerpávajícím způsobem projekty a stav výstavby nejmohutnějších pevnostních staveb. Byly zde vůbec poprvé publikovány plány podzemí všech vyprojektovaných tvrzí včetně souhrnu historických údajů o těchto stavbách.
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |