Skip Navigation

Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935 – 1938

Eduard Stehlík
Lexikon těžkých objektů československého opevnění z let 1935 – 1938
Rozsáhlá publikace věnována těžkým objektům čs. opevnění. Zachycuje tabulkovou formou více než tisíc srubů , jak izolovaných tak tvrzových v členění dle ŽSV. Jsou zde i přehledné tabulky stavebních úseků, rozpracovanosti zadaných objektů, pancéřových zvonů a kopulí. Publikace je doplněna úvodem zachycujícím historii vzniku těchto tabulek a stručnou typologii těžkého opevnění.
0.00 Kč

Lidická vzpomínání

Eduard Stehlík
Lidická vzpomínání
Nejnovější dílo významného českého historika se opět vrací k událostem v Lidicích, která otřásla celým světem.Lidická tragédie zůstává v trvalé paměti národa nejen proto, že si kromě jiného vyžádala tři sta čtyřicet lidských životů, ale rovněž z toho důvodu, že představuje jednu z nejhrůznějších forem totalitního násilí a brutality.Autor hovořil s většinou těch, kteří se v této knize představují. Svědectví jiných, kteří již dávno odešli tam, odkud není návratu, vyhledal v archivech i dávno zapomenutých novinových článcích. A tak se zrodilo další, nové a svým způsobem unikátní svědectví nejen o zkáze Lidic a jejich obyvatel, ale i o budování nové obce.
0.00 Kč

Loštice ve fotografii do roku 1948; Mohelnice ve fotografii do roku 1948

Martin Vaňourek
Loštice ve fotografii do roku 1948; Mohelnice ve fotografii do roku 1948
Kniha, která ve dvou částech popisuje v dobových fotografiích průřez mezi dvěma městy, které se od sebe vzájemně v minulých století velmi lišily. Zatím co Mohelnice bylo město s ryze německy hovořícím obyvatelstvem, Loštice vzdálené jen několik kilometrů bylo moravské město s řadou významných rodáků. Čtenáře na desítkách fotografií s vyčerpávajícími popiskami autoři provádějí městem od vzniku fotografie až po osudný rok 1948. Publikace je VYPRODANÁ a nelze ji objednat.
0.00 Kč

Moravská brigáda

Eduard Stehlík | Martin Vaňourek
Moravská brigáda
Sedmá mechanizovaná brigáda „Dukelská“ vznikla 1. října 1994 reorganizací 3. mechanizované divize v Kroměříži. V roce 2004 byla přemístěna do Hranic, kde působí dosud. Představuje rozhodující údernou a palebnou sílu těžkého typu pozemních sil Armády České republiky, která je určena k plnění úkolů prevence i reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. Její organizace umožňuje vytvářet základ úkolových uskupení k řešení taktických úkolů a operací. Kniha se skládá se šesti kapitol popisující současnost, historii, výcvik, výzbroj či nasazení v zahraničních operací. Kniha je volným pokračováním knižních projektů DUM SPIRO SPERO nebo URNA, čímž se 7.mechanizovaná brigáda stává třetí knihou této úspěšné edice. Kniha vyšla za podpory Olomouckého kraje. Objednávejte na cermak@bunkry.cz.
0.00 Kč

Muži s lipovou ratolestí

Eduard Stehlík
Muži s lipovou ratolestí
Útlá brožura obsahující životopisy vybraných generálů československé armády včetně jejich fotografií z díla vojenského historika pplk.PhDr. Eduarda Stehlíka. Vyšlo nákladem Ministerstva obrany v roce 2009. Publikace je neprodejná, poskytujeme pouze rodinným příslušníkům.
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |