Skip Navigation

Osmnáctí hraničáři

Eduard Stehlík | Martin Vaňourek
Osmnáctí hraničáři
Osmnáctí hraničáři představují souhrn vzpomínek v prostoru opevnění v okolí Náchoda a promlouvá v nich jednadvacet pamětníků což k přihlédnutí, že tamní hraničářský pluk 18 nebyl do osudového Mnichova postaven na předpokládané stavy, je počet úctyhodný. V publikaci je rovněž uveřejněn poněkud vzácný nález odkazu dělníků stavební firmy Frič, kteří své poselství ukryli do skleněné láhve a zazdili do cihlové příčky jednoho z objektů a na své nalezení čekal až do druhé poloviny osmdesátých let. Do fotografické přílohy byly zařazeny i ojedinělé kresby vojáků uvnitř jednoho z objektů dělostřelecké tvrze Dobrošov, které vzniky v říjnu 1938 a vyjadřovaly názory a pocity osádky pěchotního srubu "Jeřáb" na dopad situace po kapitulaci.Publikace není k dispozici. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění

Eduard Stehlík
Pamětní spis o česko-slovenském stálém opevnění
První české vydání německé knihy „Denkschrift über die tschecho-slowakische Landesbefestigung“ z roku 1941 doplněné o předmluvu a poznámky k textu od Eduarda Stehlíka, vysvětlující chyby a omyly německých autorů.
0.00 Kč

Plukovník Oldřich Talášek

Martin Vaňourek
Plukovník Oldřich Talášek
Životní příběh československého důstojníka Oldřicha Taláška, absolventa Vojenské akademie v Hranicích na Moravě po jejímž absolvování byl přidělen k cyklistickému praporu 2, kde jej zastihla okupace. Po zapojení do Obrany národa odešel za hranice vlasti bojovat proti nacistům a to v řadách pěšího pluku 1 ve Francii. Po její porážce ustoupil do Velké Británie, kde později prošel parašutistickým výcvikem a v roce 1944 s 2.paradesantní brigádou nasazen ve Slovenském národním povstání. Po válce se stal prvním velitelem pěšího praporu 71 československých parašutistů v Zákupech a v roce 1951 byl z armády vyhozen. Autor sleduje jeho životní osud až do jeho smrti a následně všechny kroky, které vedly k očištění jeho jména do roku 2012. Publikace vyšla v březnu 2013.Objednávky pouze na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Plukovník pěchoty Bohuslav Maleček

Martin Vaňourek
Plukovník pěchoty Bohuslav Maleček
Příběh ruského legionáře, který se později stal jedním z nejlepších plukovníků pěchoty, kterého v roce 1938 československá armáda měla. Po okupaci v roce 1939 se plk.pěch.Maleček zapojil do řad Zemského velitelství Obrany národa - Brno a stejně jako celé jeho vedení, i on byl zatčen, vyslýchán a týrán. Zemřel 1.ledna 1941 v nacistickém kriminále. Jeho příběh je spojen i s osudem rtm.pěch.Josefa Drápala, který byl jeho podřízený a dal se do služeb okupantů za což byl po válce odsouzen. Publikace vychází při příležitosti propůjčení bojového praporu vojenskému útvaru v Bučovicích, kde byl právě plk.pěch.Maleček prvním velitelem v historii vojenské posádky. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Plukovník zdravotnictva MUDr. Emil Zuckerkandl

Martin Vaňourek
Plukovník zdravotnictva MUDr. Emil Zuckerkandl
Příběh plk.zdrav. MUDr. Emila Zuckerkandla, posledního velitele Sborové nemocnice 7 v roce 1938, která se nacházela na Klášterním Hradisku v Olomouci. Autor se věnuje jeho osudu od první světové války až po jeho zavraždění v plynové komoře koncentračního tábora Osvětim - Birkenau. Publikace mapuje příběh celé jeho rodiny, organizační strukturu Sborové nemocnice 7, poválečné události až po propůjčení jeho jména 6. polní nemocnici Armády České republiky v květnu 2011 prezidentem republiky.
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |