Skip Navigation

Podplukovník Josef Otisk

Martin Vaňourek
Podplukovník Josef Otisk
Publikace vydaná k příležitosti slavnostního nástupu pěší roty Aktivních záloh při krajském vojenském velitelství v Ostravě, který proběhne 28.ledna u hrobu podplukovníka Josefa Otiska. Na více než osmdestáti stránkách Josef Otisk vzpomíná na odchod za hranice v prosinci 1939, útěk přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko do Francie, kde se účastní její tragické porážky. Je to vůbec poprvé, co jsou publikovány vzpomínky k této údálosti, stejně jako výcviku ve Velké Británii a posléze v okupované vlasti, kde je v září 1944 vysazen jako velitel výsadku Wolfram, který jako jediný měl bojové určení. Autor sleduje jeho životní cestu až do samého závěru, kdy upadá do zapomnění a posléze je znovu jeho čest obnovena a zásluhy vyzdviženy poctou nejvyšší - propůjčení jeho jména vojenské jednotce. Publikace je neprodejná.
0.00 Kč

Podporučík Alois Fröhlich

Martin Vaňourek
Podporučík Alois Fröhlich
Příběh dalšího rodáka z Velkého Újezdu, který v roce 1940 společně s Jaroslavem Švarcem a Bohumilem Bednaříkem odešel za hranice okupované vlasti. Publikace mapuje jeho osudy od narození, studia, prezenční službu u dělostřeleckého pluku 8 v Opavě, odchod za hranice, služba v 1.čs.divizi ve Francii a po ústupu do Velké Británie u 1.čs.brigády. V roce 1944 na vlastní žádost odchází k 1. čs. armádnímu sboru do SSSR a dne 6.října 1944 umírá nedaleko státní hranice v Dukelském průsmyku. Publikace vyšla nákladem městyse Velký Újezd při příležitosti 100 let od narození Aloise Fröhlicha. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč

Páter Method

Eduard Stehlík
Páter Method
Životní příběh generála duchovní služby Msgre. Methoděje Kubáně je ve svém knižním zpracováním unikátním dílem, které dokumentuje doposud neprobádanou oblast života armády, kterou je duchovní služba. Až doposud bylo tato část naší vojenské historie byla neprobádanou oblastí, což bylo zapříčiněno neexistujícími materiály, které z větší části byly zničeni za německé okupace, ale i po událostech v únoru 1948. Kniha o generálovi duchovní služby a generálním vikáři československé branné moci Msgre. Methodějovi Kubáňovi to krásně dokumentuje a úvodní slova této ojedinělé knihy patří Miroslavu kardinálovi Vlkovi, arcibiskupovi pražskému. Kniha by ovšem nikdy nemohla vzniknout bez významné a nezištné čtveřice lidí, Metodějovi Kubáňovi, synovci generála Msgre. Kubáňovi, Karlu J. Malinovi, který po léta pečoval o rozsáhlou pozůstalost, Martinu Vaňourkovi za objevení všech dokumentů a osobností a v neposlední řadě hlavnímu kaplanovi Armády České republiky, plukovníkovi Tomášovi Holubovi, který se stal iniciátorem vzniku této knihy.
0.00 Kč

Pěchotní srub R – S 74 „Na holém“ v datech

Eduard Stehlík
Pěchotní srub R – S 74 „Na holém“ v datech
Monografie o tomto objektu těžkého opevnění má sloužit jako průvodce po vlastním objektu a jeho nejbližším okolí. Obsahuje zejména citace z archivních dokumentů o stavbě, vyzbrojování a dalších osudech tohoto srubu.
0.00 Kč

Rotný Jaroslav Švarc

Martin Vaňourek
Rotný Jaroslav Švarc
Příběh Jaroslava Švarce, jednoho ze sedmi statečných parašutistů, který padl 18. června 1942 v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resselově ulici v Praze. Publikace prochází celý jeho život od jeho působení u hraničářského pluku 4 Hlučín, odchod za hranice v roce 1940, boje ve Francii a jeho osudy ve Velké Británii před nasazením v paravýsadku TIN. Autor vycházel z jeho osobních deníků, které doplnil informacemi z vojenských archivů a dalších zdrojů. Publikace vyšla 11. května 2014 při příležitosti 100. let od narození podplukovníka in memoriam Jaroslava Švarce. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |