Skip Navigation

SRDCE ARMÁDY, Generální štáb 1919 – 2004

Eduard Stehlík
SRDCE ARMÁDY, Generální štáb 1919 – 2004
Říká se, že jeden obrázek, jedna jediná fotografie vydají za tisíc slov. V této publikaci je takovýchto vyobrazení více než čtyři sta. Jako by před vámi byla rozprostřena pestrá mozaika, vytvořená z obrázků uložených ve vojenských i soukromých archivech. Na stránkách očima čtenářů ožívají historické události i pozapomenuté příběhy, lidé, jejichž jména jsou známa prakticky každému, i ti, kdo měli upadnout do trvalého zapomnění. Nalezneme osobnosti i události, k nimž se dodnes můžeme hrdě hlásit, stejně jako okamžiky, které v našich národních dějinách nepatří právě k nejšťastnějším. Kniha dostala název Srdce armády. Srdce je orgán, bez kterého není možný lidský život, a podobně je to i s armádním organismem. Na třiašedesát životopisů včetně portrétních fotografií je prokládáno obsahem knihy a dokládá o životních osudech lidí, kteří byli nedílnou součástí toho, čemu se po desetiletí říká Generální štáb – srdce armády
0.00 Kč

Sborník 5/1

Martin Vaňourek
Sborník 5/1
Jednalo se o jednu z vůbec prvních publikací v níž se prezentovaly příspěvky badatelů zajímající se o historii československého opevnění před listopadem 1989. Sborník 5/1 a následující 5/2 vyšel v roce 1988 k výročí 50. let od Mnichovské dohody. V prvním díle byly otištěny příspěvky PhDr. Jiřího Bílka, CSc, Martina Vańourka, PhDr. Vladimíra Karlického, Iva Vondrovského Ing. Josefa Durčáka. V druhém díle pak přispěl Ing. Miroslav John, Zdeněk Šerý a Jan Polášek.Obě publikace byly o rozsahu 180 stran, vydané v nákladu 1 000 výtisků a byly neprodejné. Vydavatelem bylo tehdejší Muzeum revolučních bojů a osvobození, které stálo na počátku obnovy a vzniku Areálu pro obnovu opevnění v Darkovičkách. Bez tohoto počátečního impulsu by areál v Darkovičkách zřejmě nikdy nevzniknul.
0.00 Kč

Skutina, nedokončený pilíř obrany

Martin Vaňourek
Skutina, nedokončený pilíř obrany
Malý průvodce určený pro návštěvníky dělostřelecké tvrze Skutina, která zůstala na podzim 1938 nedokončena nedaleko Olešnice v Orlických horách. Publikace svým obsahem seznamuje čtenáře se stavem provedených prací, představuje osobnosti spojené s touto stavbou, ale i termíny, jak měl být tento pilíř obrany dokončen.Publikace byla vydána na základě objednávky Klubu přátel tvrze Skutina nákladem JUDr. Petra Kasíka. Publikace není k dispozici.
0.00 Kč

Stachelberg, obr na prahu Krkonoš

Martin Vaňourek
Stachelberg, obr na prahu Krkonoš
Turistický průvodce z dílny kolektivu autorů Ladislava Čermáka, Pavla Holzknechta, Miroslava Kejzlara, Martina Vaňourka a Martina Vlasáka popisující vznik, stavbu a osudy největší dělostřelecké tvrze z předválečné výstavby těžkého opevnění v Československu. Publikace je dostupná na tvrzi Stachelberg.
0.00 Kč

Tak přísahali....

Martin Vaňourek
Tak přísahali....
Volné pokračování knihy TAK PŘÍSAHALI..., která vyšla v roce 2001 se dočkala volného pokračování, které navazuje na období historie pohraničí ve východních Čechách v letech 1938 až 1946. Autoři v obsahu zachycují téměř idylický život Čechů s Němci do příchodu Henleina, vrcholící neshody po roce 1936, Mnichov, vytyčování nové demarkační čáry a odsun Čechů z pohraničí. Neméně zajímavý je obsah knihy od roku 1939 do května 1945 zachycující vzpomínky na válečné události, odboj Skupiny CH, paravýsadek Bárium, partyzánská četa "Jíří" divize Václavík. Autoři se nevyhýbají ani osudům po květnu 1945, partyzánskými soudy, odsunem Němců a vyšetřování excesů. Kniha je doplněna téměř dvěmi stovkami dobových snímků doplňující jednotlivé popisované časové události. Kniha vyšla v únoru 2010. Objednávejte na cermak@bunkry.cz
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |