Skip Navigation

URNA, thirty of the police counter terrorist unit

Eduard Stehlík
URNA, thirty of the police counter terrorist unit
Anglická mutace původní české verze URNA, třicet let policejní protiteroristické jednotky. Na českém trhu je neprodejná.
0.00 Kč

URNA, třicet let protiteroristické jednotky

Eduard Stehlík
URNA, třicet let protiteroristické jednotky
Publikace, která vychází ke třicátému výročí založení elitní policejní jednotky, zachycuje vůbec poprvé organizaci, výcvik a materiální vybavení Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Velký prostor je v ní rovněž věnován vybraným policejním akcím, které URNA na území České republiky prováděla. Stranou nezůstávají ani náročné zahraniční operace útvaru v Iráku, Afghánistánu, Pákistánu i jinde. Jedna z kapitol se podrobně věnuje i spolupráci s domácími a zahraničními partnery, například s britskou SAS či americkou Delta Force. Závěrečná kapitola obsáhle popisuje dějiny útvaru od jeho vzniku v lednu 1981 až do poloviny devadesátých let dvacátého století. Stejně jako celá kniha je doplněna velkým množstvím unikátních, dosud nepublikovaných fotografií.Kniha je vyprodaná.
0.00 Kč

Vlast a čest jim byla dražší nežli život

Eduard Stehlík
Vlast a čest jim byla dražší nežli život
Publikace obsahuje životopisy 102 důstojníků generálního štábu československé armády, kteří zahynuli za 2. světové války v boji proti německým okupantům. Pro mnoho lidí bude asi překvapením, kolik vysokých československých důstojníků se zapojilo doma nebo v zahraničí do boje za osvobození své vlasti a přineslo oběť nejvyšší - svůj život. Opraví si tak názor, že bývalí vojáci se po okupaci v roce 1939 smířili s osudem a pasivně vyčkávali na konec války. Opak je pravdou. Ztráty důstojnického sboru československé armády ve 2. světové válce patří mezi nejvyšší na straně protiněmecké koalice. Autorům nezbývá než poděkovat za odvedenou práci a vyslovit přání, aby obsah knihy pronikl k co nejširšímu okruhu čtenářů. Ti, kteří padli, by neměli být zapomenuti. Kniha vyšlo v roce 2000 nákladem Vojenského úřadu pro veterány válek a odboje. Jedná se o neprodejnou publikaci.
0.00 Kč

Vojáci hraničářského pluku 6 Červená Voda vzpomínají

Martin Vaňourek
Vojáci hraničářského pluku 6 Červená Voda vzpomínají
Obsah publikace pojednává ve vzpomínkách na bývalý hraničářský pluk 6 jehož předchůdcem byl III. strážní prapor, který zde působil od roku 1936, kdy se v okolí městečka Králíky započalo v budováním stálého opevnění.Celkem čtrnáct pamětníků zde líčí své vzpomínky na příchod do této oblasti včetně velkého odhodlání, které panovalo v září 1938, kdy se republika ocitla na prahu války.Součástí vzpomínek je i potupný Mnichov a opuštění opevněných pozic.Ve svým vzpomínkách například bývalý poručík pěchoty František Novák přináší svědectví o sebevraždě četaře Arnošta Hrada v pěchotním srubu "U Cihelny", který se zde 3. října 1938 v sebevražedném úmyslu střelil služební pistolí do prsou.Pohled Františka Nováka, jako bývalého velitele četaře Hrada, je svědectvím o příčině této sebevraždy, která již za minulého režimu byla varující legendou a zneužita k propagačním účelům ve kterých se s mírnou setrvačností pokračovalo i po listopadu 1989.Publikace není k dispozici.
0.00 Kč

Zapomenutí hraničáři

Eduard Stehlík | Martin Vaňourek
Zapomenutí hraničáři
Publikace je již šestým pokračováním vzpomínek hraničářů obsazujících objekty čs. stálého opevnění na konci 30. let minulého století. Podařilo shromáždit značné množství vzpomínek vojáků a důstojníků, kteří sloužili ve srubech mezi Zemskou bránou a tvrzí Hanička v Orlických horách (objekty K-S 52 až R-S 75) což vedlo k dokumentaci vzpomínek, které byly rozděleny podle hraničářských rot. Jedná se zde o 5./19. hraničářskou rotu v prostoru Zemské brány až po 9./19. hraničářskou rotu na Panském Poli nad Rokytnicí v Orlických horách. Poprvé jsou v publikaci zařazeny i výkresy všech objektů, které se v popisovaném úseku nacházejí a také mapy s vyznačením překážek a palebného systému. Na 160 dobových fotografií na křídovém papíře je opatřeno fundovaným komentářem.KNIHA JE VYPRODANÁ
0.00 Kč
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |